Veerkrachtfabriek

Iedereen heeft wel een beeld bij “de verwarde mens”, maar eigenlijk weet niemand echt wie deze verwarde mens is, of wat hem of haar nu werkelijk mankeert. Ongehinderd door de antwoorden op deze vragen blijkt onze samenleving namelijk vooral bezig met het “gevaar” dat van deze mensen uitgaat. Strengere regels, meer gedwongen behandelingen en vaker letten op elkaar, zoals we letten op terroristen of verdachte pakketjes op het station.

We hebben het hier overigens over honderdduizenden mensen, die door deze beeldvorming en hardere aanpak steeds verder geïsoleerd raken. Chester is in 2014 in behandeling bij ABC Altrecht als hij ineens helemaal klaar is met de vaak onzorgvuldige en kwetsende manier waarop hij en andere mensen met psychische kwetsbaarheden, worden bekeken en behandeld in onze samenleving.

NIET ALLEEN IS DE BEELDVORMING KWETSEND EN ONZORGVULDIG, HET IS OOK ZAND IN DE MOTOR VAN VEEL HERSTELLENDE MENSEN

Vaak gaan herstelprocessen namelijk over het opheffen van eenzaamheid, het krijgen van begrip en het verwerken van verdriet. Daarom roept Chester in 2014 een groep cliënten van ABC Altrecht bijeen. Hij wil iets doen aan deze scheve beeldvorming en contraproductieve aanpak rondom psychische kwetsbaarheden.

Samen vergaderen ze over hun mogelijkheden, om uiteindelijk te besluiten als tegenwicht een project te gaan starten dat jongeren met psychische kwetsbaarheden op een positieve manier “stigmatiseert”, namelijk op basis van hun veerkracht.

HET GEZAMENLIJKE DOEL IS OM EEN PLATFORM TE GAAN BOUWEN WAAROP JONGEREN ELKAARS VERHAAL KUNNEN HOREN, ZIEN EN LEZEN

Om zo uit te vinden waar anderen hun veerkracht uit halen. Maar vooral ook om te ervaren dat zij dus niet die “ene persoon” zijn, die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid gevaarlijk of niets meer waard zou zijn.

Het idee voor het platform Veerkrachtfabriek was rond en met de geweldige hulp van vereniging Anoiksis, VMDB en Samen Sterk Zonder Stigma werd het project “Met Veerkracht Samenwerken” opgetuigd, door een team dat volledig bestaat uit mensen met eigen ervaring.

Onder aanvoering van Maarten Muis, Marinke Stassen en Emmy van den Heuvel is een aantal maanden hard gewerkt aan dit platform, dat bestond uit een profielensite met 50 verhalen over veerkracht en psychische kwetsbaarheden, een awarenesstour waarin 20 mensen live presentaties over deze thema’s gaven en een heuse online glossy.

Als alles uit het project is opgeleverd en de Veerkrachtfabriek in 2015 en 2016 uitgroeit tot een bescheiden platform wordt het een tijdje stiller.

TOT EIND 2017, ALS ER EEN MAILTJE BINNEN PLOFT VAN PSYCHOSENET