Met scherpe bevindingen schetst De Bruyne de praktijk in de GGZ van vandaag. Het bevriezen van bedden, het vermaatschappelijken van de problemen, de bureaucratie en professionele distantie leveren weliswaar winst op, maar na de W van winst komt de Z van “Zielloze zorg” volgens De Bruyne. De waanzin lijkt daarmee verschoven van de patiënt naar de hulpverlener.

Lees verder op Psychosenet